Wyszukiwanie

KURIA METROPOLITALNA                                                                 Kraków, dnia 6 grudnia 2007 r.

31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 33561

Nr................. /2007

Przewielebny Ksiądz Kanonik                           Ks mgr Krzysztof Kocot                                w Nowem Bystrem

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych, z dniem 15 grudnia 2007 roku zwalniam Księdza z urzędu proboszcza parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Nowem Bystrem i zgodnie z przepisami kan. 539 i 540 KPK ustanawiam Księdza administratorem parafii p.w. Przenajświętszej Trójcy w Czarnym Dunajcu ze wszystkimi uprawnieniami i obowiązkami proboszcza. Z dniem nominacji przejmuje Ksiądz pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszystkie sprawy gospodarcze i duszpasterskie parafii Czarny Dunajec.

 Wprowadzenia w obowiązki Administratora Parafii dokona Ks. Kanonik Adam Szostak, wicedziekan dek. Czarny Dunajec.

Udzielam Księdzu pasterskiego błogosławieństwa na pracę w nowej parafii  i powierzam opiece Pana Jezusa Dobrego Pasterza.

Stanisław Kardynał Diwisz

Arcybiskup Metropolita Krakowski

KURIA METROPOLITALNA                                                                                 Kraków, dnia 6 grudnia 2007 r.

31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 3


Nr 3562/2007

      Przewielebny Ksiądz

      Ks. mgr Aleksander Salamon

                              w Nowym Targu
            Mając na uwadze dobro duchowe wiernych, z dniem 15 grudnia 2007 roku zwalniam Księdza z obowiązków wikariusza parafii p.w. św. Katarzyny  w Nowym Targu i mianuję proboszczem parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Nowem Bystrem.

            Zgodnie z kan. 527 KPK polecam Księdzu dokonać kanonicznego objęcia ww. parafii wg rytu zawartego w Agendzie Liturgicznej Diecezji Opolskiej (Opole 1981, s. 329-332). Do przeprowadzenia tego aktu prawnego deleguję Ks. Kanonika Adama Szostaka, wicedziekana dek. Czarny Dunajec.
    Polecam Księdza Bożej opiece oraz błogosławię na trud pełnienia
proboszczowskich obowiązków.                  

Stanisław Kardynał Diwisz

                                                                                                                 Arcybiskup Metropolita Krakowski

     W związku z chorobą księdza proboszcza w Czarnym Dunajcu Ks. Kard. Stanisław Dziwisz zwrócił się do mnie z gorącą prośbą o objęcie troską duszpasterską parafii  w Czarnym Dunajcu

Na nowego proboszcza Nowego Bystrego ks. Kardynał zamianował kolegę rocznikowego - znany wam, bo tu bywał – ks. Aleksandra Salamona z Nowego Targu. Bardzo proszę przyjmijcie go życzliwie i obdarzcie zaufaniem tak jak kiedyś mnie.

Uroczyste objęcie urzędu przez nowego proboszcza w przyszłą niedzielę na rannej Mszy św. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na tę uroczystość. Wyjątkowość chwili podkreślcie także uroczystym strojem. 

 

Z mojej strony bardzo was proszę o godne przyjęcie i uszanowanie decyzji ks. Kardynała. Zapewniłem ks. Kardynała, że przyjmiecie tę decyzję ze spokojem i zrozumieniem oraz, że dacie świadectwo dojrzałej odpowiedzialności za sprawy Kościoła.

 

Będziemy się dalej spotykać bo to nie daleko: na spowiedziach, różnego rodzaju uroczystościach oraz w Dunajcu na rynku.

 

Całej wspólnocie parafialnej, a także rodakom zagranicą za wszystko dziękuję: za wspólne spotkania eucharystyczne i modlitewne, wszelkie zrealizowane prace, za życzliwość, wspólne pielgrzymowanie, a wobec kogo zabrakło mi cierpliwości – przepraszam.

Polecam się waszej modlitewnej pamięci przed wizerunkiem Pana Jezusa Miłosiernego, MB Nieustającej Pomocy oraz św. Jana Chrzciciela i zapewniam was ze swej strony ja także będę się za was modlił. A dzieło przez nas wspólnie stworzone niech świadczy o nas na wieki.

Bóg zapłać za wszystko.

I Szczęść Boże wam i mnie!

Tradycyjnie już z okazji wspomnienia św. Mikołaja w naszej parafii odbyła się Akcja Honorowego Oddawania Krwi na rzecz chorych dzieci. 56 Honorowych Dawców Krwi w mikołajkowym prezencie przekazali dar życia chorym dzieciom. Bóg zapłać wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję.

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP dzieci przygotowujące się do dnia Pierwszej Komunii otrzymały medalik Niepokalanej poświęcony uroczyście w czasie Mszy św., w której brały udział dzieci wraz z rodzicami.

W pierwszym tygodniu Adwentu zostali nagrodzeni najbardziej gorliwi ministranci. Spośród tych, którzy nie opuścili ani raz dyżuru w pełnieniu posługi ministranckiej został wylosowany jeden szczęśliwiec, którym okazał się Janusz Staszel. W nagrodę otrzymał ufundowaną przez Biuro Podróży pielgrzymkę do Ziemi Świętej. która odbędzie się na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku.

W kolejne niedziele Adwentu przedstawiciele rodzin naszej parafii zapalają świece przybliżające nas do Świąt Bożego Narodzenia.

Rozpoczęliśmy nasze adwentowe czuwanie. Codziennie przez godziną 7 gromadzimy się przy kościele by uroczystą procesją z lampionami rozpocząć Roraty. Przewodnikiem naszego adwentowego czuwania jest św. Franciszek i hasło: "Odbuduj mój Kościół". Wyrazem naszych dobrych postanowień i uczynków jest przynoszone przez nas źdzbło siana, którym wyścielamy żłóbek dla Pana Jezusa.

Święta

Czwartek, VIII Tydzień zwykły
Rok B, II
Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa

Licznik

Liczba wyświetleń:
5889088

Zegar