Wyszukiwanie

Pierwszy parafialny cmentarz w Nowem Bystrem położony jest na parceli znajdującej się za domem pod nr 43, na którym początkiem XX wieku zabrakło miejsc grzebalnych.

 

W maju 1912 r. rozpoczęto starania o założenie nowego cmentarza.  Starania te uwieńczono wykupieniem gruntu i założeniem nowego cmentarza parafialnego (jest to obecnie dolna cześć istniejącego cmentarza).

 

Nowy cmentarz parafialny w Nowem Bystrem został poświęcony przez ks. Piotra Krawczyńskiego w 1915 r. i od tego momentu rozpoczęto na nim pochówki. Położony jest około 150 metrów od koscioła.

 

W 1971 r. z braku miejsc grzebalnych następuje pierwsze poszerzenie cmentarza.

 

W 1994 r. ma miejsce kolejne poszerzenie cmentarza. W tym samym roku wykonano ogrodzenie oraz zbudowano drewnianą kaplicę pokrytą gontem.

W październiku 2001 r. wybudowany został grobowiec parafialny, w którym spoczęli poprzedni proboszczowie tej parafii: ks. kanonik Michał Czerwiński i ks. kanonik Stanisław Gacek.

W czerwcu 2002 r. przy kaplicy postawiono duży, drewniany krzyż. 

 

W czerwcu 2005 r. na wieży kaplicy cmentarnej umieszczono dzwon "Miłosierdzie Boże" ufundowany przez pewną rodzinę z Ratułowa. Dzwon ten został poświęcony w czasie kanonicznej wizytacji parafii przez ks. bp Jana Szkodonia 26.06.2005 r.

 

W październiku 2005 r. obok kaplicy stanął krzyż "Pamięci dziecka utraconego".

Święta

Czwartek, VIII Tydzień zwykły
Rok B, II
Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa

Licznik

Liczba wyświetleń:
5889715

Zegar