Wyszukiwanie

widok kościoła od strony Ratułowa

1. Kościół parafialny:
W 1868 r. parafianie zadeklarowali udostępnić grunt pod kościół.
17.03.1870 r. odbyła się pierwsza rada o budowie kościoła.
23.09.1877 – postawiono krzyż na wieży kościoła.
Kościół poświęcony w roku 1879 przez ks. Dziekana nowotarskiego – ks. Franciszka Chwistka.
Konsekrowany w 1887r.
Pierwszym proboszczem był ks. Michał Czerwiński od 26.08.1909 r.
W kościele znajduje się 9 witraży zaprojektowanych przez P. Ostrowskiego, a wykonanych w Krakowskich Zakładach Witraży.
Witraże przedstawiają:
- św. Franciszka z Asyżu
- św. Rodzinę z Nazaretu
- Matka Boża z Lourdes
- św. Anna z Matką Boża i Dzieciątkiem Jezus
- Nawiedzenie NMP
- Chrzest Pana Jezusa
- św. Stanisław, biskup i męczennik
- św. Andrzej, Apostoł
- św. Piotr, Apostoł.

2. Wieża Kościelna.
Konstrukcja całkowicie drewniana, kryta gontem, kopuła wieży kryta blachą miedzianą. Wysokość wieży ok. 25 m. zwieńczona jest krzyżem o wysokości 1,5m.

Na konstrukcji nośnej wieży zawieszone są trzy dzwony:


- „Jan Chrzciciel” waga 403 kg. Napis na dzwonie pod wizerunkiem św. Jana Chrzciciela: Parafianie - Nowe Bystre ku czci patrona R.P.1947. Z drugiej strony pod orłem w koronie napis: Boga i Ojczyznę miłować pragnę, a Polsce wiernym zawsze być.


- „Maria” waga 197 kg. Pod wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej napis: Międzyczerwienne dla parafii Nowe Bystre R.P.1947.


- „św. Michał Archanioł” waga 126 kg. Pod wizerunkiem św. Michała Archanioła napis: Ratułów dla parafii Nowe Bystre R.P.1947.

 

Na każdym dzwonie sygnatura odlewni dzwonów w Białej K.R.


Wyżej wymienione dzwony zawieszono na dzwonnicy dnia 17.03.1947 r., w miejsce dzwonów zrabowanych w roku 1942 przez Niemców. Poświęcenia dzwonów dokonał w dniu 23.03.1947 r. Ks. Kanonik Michał Czerwiński.

Obraz Miłosierdzia Bożego

3. Ołtarze.
W kościele znajdują się cztery ołtarze:
- główny św. Jana Chrzciciela-barokowy
- boczny Miłosierdzia Bożego-barokowy. Obraz Miłosierdzia Bożego poświęcony przez Ojca św. Jana Pawła II w Rzymie 23 kwietnia 2003 r. Autorstwa p. Haliny Wasyl.
- boczny Matki Bożej Różańcowej i Matki Bożej Anielskiej-barokowy
- boczny Matki Bożej Częstochowskiej
W 1996 r. przed nawiedzeniem parafii przez kopię Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej obok wejścia głównego do kościoła postawiono ołtarz polowy w stylu góralskim.

Chrzcielnica

4. Chrzcielnica wykonana z drewna lipowego na przełomie XIX i XX wieku. Na zwieńczeniu figura św. Jana Chrzciciela z barankiem.

5. Stacje Drogi Krzyżowej to płaskorzeźby wykonane w roku 1975 w drewnie lipowym, malowane. Odnowione w 2005 roku. Wtedy też otrzymały nowe ramy w stylu barokowym.

Ambona

6. Ambona drewniana, prawdopodobnie z XVIII w. wykonana z drewna lipowego, z gołębicą Ducha Świętego w podniebiu baldachimu, z wielobocznym koszem dzielonym złoconymi kolumnami na węgłach, zdobionym figurkami czterech ewnagelistów /św. Marek, św. Mateusz, św. Łukasz, św. Jan/ w niszach konchowych. Na zaplecku wizerunek "Dobrego Pasterza".

Organy

7. Organy zbudowane przez Tomasza Falla ok. 1911r.
- 10 głosów,
- 1 manuał C-f3 oraz pedał C-d1
- w pedale występuje transmisja
- mechaniczna traktura gry i uruchamiania registrów.
- wiatrownice klapowe

I manuał:
Principal 8’
Viola de Gamba 8’
Rohrflöte 8’
Salicional 8’
Oktawa 4’
Amabilis 4’
Flaute minor 4’
Mixtura 2x

Pedał:
Oktawbas 8’
Subbas 16’

Herb

8. 22.03.2006 r. na fasadzie chóru w kościele zawisł kartusz z propozycją herbu Nowego Bystrego.

7.05.2006 r. na zebraniu wejskim jednogłośnie zatwierdzono go jako herb Nowego Bystrego.

9. W dniu 16 maja 2006 r. zostało poświęcone popiersie Sługi Bożego Jana Pawła II. Pominik autorstwa p. Wasilewskiego z Krakowa powstał dzieki staraniom duszpasterza parafii oraz parafian z Nowego Bystrego, a także naszych rodaków w USA. Poświęcenia pomnika dokonał ks. biskup Jan Szkodoń.
Na cokole pomnika umieszczono słowa Ojca św. Jana Pawła II
"Nie lękakajcie się głosić Ewangelii krzyża"

10. Ostatnia wizytacja biskupia w parafii odbyła się w dniach 25-26 czerwca 2005 r. Wizytował ks. biskup Jan Szkodoń.

Święta

Czwartek, VIII Tydzień zwykły
Rok B, II
Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa

Licznik

Liczba wyświetleń:
5889385

Zegar